Chú An Thổ Địa và Như Ý (thần chú dùng cho phong thủy)

Chú này rất hữu ích cho các gia đình xây, sửa nhà cửa. Cách này cũng đã giúp rất nhiều người giải trùng tang rất mầu nhiệm.

1. Chú An Thổ Địa

Nếu quý vị muốn xây nhà hay sửa chỗ nào chỉ cần đến nơi chỗ đất ấy đi vòng quanh mảnh đất ấy hay chỗ ấy theo chiều kim đồng hồ và trì Chú An Thổ Địa 108 lần:

NA-MA SA-MĂN-TÁ BÚT-ĐA-NĂM. OM ĐU-RU ĐU-RU ĐÊ-VI SOA-HA.

Sau đó khấn nguyện cho nơi hay chỗ đó được an lành và cho biết ngày giờ động thổ, hay sửa và nói 3 lần rồi dùng chân dậm xuống đất 3 lần. Sau đó cứ thế làm! 

2. Chú Như Ý

Khi cất nhà xong thì dùng Chú Như Ý viết tên trấn 4 hướng chính và đọc 108 lần mỗi ngày càng tốt. Nếu trong phòng nào con cái ngủ hay khóc hay có chuyện không lành hoặc có ma quái thì phòng đó lại theo 4 hướng chính viết tên các vị Thần ấy và đọc 108 lần nữa, cứ thế đọc vài lần thì nhà sẽ an lành hết tai họa. Nói chung trong nhà mỗi ngày đọc càng nhiều càng tốt, dù phong thủy xấu đến đâu cũng tự nhiên được an cư lạc nghiệp.

Chú ấy như sau:

“Bất kỳ ở căn hộ nào thì tìm trên vách tường hướng Đông của nơi đó mà viết tên vị chúa sấm sét A Ga Ta; vách tường hướng Nam viết tên Sa Tát Ru; vách tường hướng Tây viết tên Chu Ta Ba; vách tường hướng Bắc viết tên Su Ta Ma Ni.

Nơi chỗ ở mà viết tên của họ thì chỗ ở ấy không còn phải sợ sấm sét, không tai ách và chướng nạn, không cả chết phi thời, chết oan uổng. Bấy giờ đức Thế tôn tuyên thuyết minh chú Như ý:

Tát da tha, ni mi ni, ni mi ni, ni min đa ri, tri lô ka, lô ka ni, tri su ra pa ni, rát sa, rát sa, sóa ha. Cầu nguyện cho con và chỗ ở này rời xa sự sợ hãi, sự khổ não, sự sấm sét, sự uổng tử. (108 lần)

Nguyện cầu cho tất cả ai đọc được bài này sẽ được nhiều lợi ích và một thời đồng trọn thành Phật Đạo!

Đọc thêm Tối Thắng Đăng Vương Đà Ra Ni (An Trạch Thần Chú) TẠI ĐÂY

1. Công dụng

Chú này mang đến nhiều lợi ích, khiến cho chúng sinh an ổn trong đêm dài, được lợi tốt lành lớn, sắc đẹp, sức khỏe, danh dự.

2. Trì chú: Có thể đi vòng quanh khu đất trì 108 lần chú này hoặc đi 3-7 vòng tùy xem khu đất ấy lớn hay nhỏ. 

3. Nghi thức trì chú: xem thêm tại đây

1 thought on “Chú An Thổ Địa và Như Ý (thần chú dùng cho phong thủy)”

  1. Pingback: Top 93 Chú An Update - Dacosofa

Comments are closed.