Làng Ta

LÀNG TA thành lập với mục đích để mọi người cùng nương tựa nhau, cùng giúp đỡ nhau Tu Học, cùng làm từ thiện nhằm lợi mình lợi người. Những người vào đây là những người muốn tu tập để thay đổi cuộc đời mình, còn nhằm mục đích xem số là đã đi lộn chỗ! Đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu, nơi đây TUYỆT ĐỐI không chấp nhận tranh cãi hơn thua vì trái Đạo hay trái cách thức Tu Tập, hoặc bất kỳ lý do gì. Nếu quý vị và các bạn thấy mình không thích cách sinh hoạt hay cách Tu Tập ở đây thì xin vui lòng tìm nơi khác mà sinh hoạt hoặc tu tập, không nên ở đây đả phá hoặc chỉ trích vì như thế chỉ mệt mình mệt người và lại vô ích cho cả đôi bên!