Tu Học

Sám hối thai nhi

Nguyện cho những ai đã từng phạm phải sai lầm này có thể hồi đầu sám hối. Những người chưa từng gây lỗi, đọc được bài viết này có thể nhân cơ hội mà tránh không phạm vào những ác nghiệp như thế này. Nguyện cầu cho tất cả những hữu duyên hay vô duyên …

Sám hối thai nhi Read More »