Nghi thức Lạy Sám Hối

Phép Sám Hối đơn giản của Đại Bi Thần Chú mà chúng tôi phương tiện soạn ra giúp mọi người dễ nhớ, dễ thực tập.  Pháp Sám Hối quan trọng là chỗ thành Tâm, ăn năn sửa đổi lỗi lầm (nếu biết được).

1. Công dụng

Bất cứ ai có bệnh tật, có thói xấu, có hậu quả xấu do ác Nghiệp gây nên (trong đời này hay đời trước) như đau ốm bác sĩ bó tay, thuốc thang không thể chữa trị, bệnh uống rượu, nghiện ngập, bệnh cờ bạc tán gia bại sản, bệnh tham dục, ngoại tình; bệnh nóng giận, bệnh ác khẩu, ưa gây gổ, mạ lỵ, chửi mắng nặng lời người; bệnh gian dối lừa gạt… đều có thể thực tập phép sám hối để từ bỏ và diệt trừ mọi tật xấu tệ, gây đau khổ cho bản thân, gia đình đời này, và đời sau.

2. Nghi thức lạy sám hối

Chọn giờ yên tĩnh trong ngày, tốt nhất là từ 4-7 sáng (hoặc tùy thời gian cho phép). Trước khi thực hiện cần tắm rửa sạch sẽ, thay y phục. Kế đến thắp 3 cây hương, gõ 3 tiếng chuông (nếu có), quỳ gối nói lời phát nguyện:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)

Đọc lời nguyện: Đệ tử con tên là…..Pháp danh…… tuổi…..sinh ngày….. tháng….năm…..Hôm nay đối trước bàn thờ Phật và ông bà tổ tiên, con xin thành tâm cử hành phép Sám Hối, cầu nguyện các nghiệp xấu của con đã tạo từ nhiều kiếp trước tới nay được tiêu trừ, tâm lành mỗi ngày thêm rộng lớn, mọi chuyện tốt đẹp, gia đình hạnh phúc…. Cúi xin mười phương Chư Phật, Chư Bồ Tát từ bi gia hộ.

(nguyện xong cắm hương và bắt đầu lạy)

Đệ tử con tên là….Pháp danh…. Từ trước đến nay vì do ba nghiệp tham sân si từ thân miệng ý phát sinh ra, hôm nay đệ tử chí thành xin sám hối. (phải đọc câu này trước khi xướng lên từng danh hiệu Phật dưới đây)

– Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật. (10 lạy)

– Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Viên Mãn Báo Thân Tỳ Lô Giá Na Phật. (10 lạy)

– Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Thiên Bách Ức Hóa Thân Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (10 lạy)

– Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. (10 lạy)

– Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. (10 lạy)

– Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đương Lai Hạ Sinh Di Lạc Tôn Phật. (10 lạy)

– Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát.(10 lạy)

– Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát.(10 lạy)

– Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.(10 lạy)

– Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát.(10 lạy)

– Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đạo Tràng Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát. (8 lạy)

Lạy đủ 108 lạy quỳ xuống đọc lời hồi hướng và phát nguyện:

Sám hối pháp thâm diệu

Tạo công đức vô biên

Đệ tử xin hồi hướng

Cho chúng sinh mọi miền

Pháp môn xin nguyện học

Ân nghĩa xin nguyện đền

Phiền não xin nguyện đoạn

Quả Phật xin chứng nên.

Hồi Hướng:

Nguyện đem công đức này

Tiêu trừ nghiệp xưa nay

Tăng trưởng các phước huệ

Viên thành căn thánh thiện

Bao nhiêu nghiệp tham dục

Bao nhiêu nghiệp sân si

Bao nhiêu nghiệp thân khẩu ý

Đều diệt sạch không còn

Quyến thuộc đồng an lạc

Oan gia về niết bàn

Cùng pháp giới chúng sanh

Đồng trọn thành phật đạo.

Mỗi ngày Sám Hối một lần, trong vòng 3 tháng bệnh tật sẽ thuyên giảm, hoặc CẦU ĐIỀU GÌ CŨNG SẼ ĐƯỢC NHƯ Ý NGUYỆN (trừ tà nguyện).

Nếu sức khỏe yếu kém, hoặc không đủ thì giờ để lễ lạy đủ 108 lạy một lần, thì một ngày có thể thực tập hai lần, mỗi lần có thể lạy 54 lạy thay vì 108 lạy. Nghĩa là mỗi khi niệm một danh hiệu Phật hay Bồ Tát ta có thể lạy 5 lạy thay vì là 10 lạy.

Nếu tuổi lớn, thân thể kiệt sức không thể lạy được, có thể ngồi trên ghế chấp tay và thành tâm mà đọc lời Sám Hối cũng có tác dụng.

Pháp Sám Hối quan trọng là chỗ thành Tâm, ăn năn sửa đổi lỗi lầm (nếu biết được).

Nguyện cầu cho tất cả ai đọc được bài này sẽ được nhiều lợi ích và một thời đồng trọn thành Phật Đạo!

Nghi thức này trích của Hòa Thượng Thích Tịnh Từ

169 thoughts on “Nghi thức Lạy Sám Hối”

 1. Pingback: cách lạy phật 108 lạy - yontay

 2. Pingback: газ котел

 3. Pingback: kernyusa.estranky.skclankyrisk-factors-linked-to-anxiety-disorders-differ-between-women-and-men-during-the-pandemic.html

 4. Pingback: https://andere.strikingly.com/

 5. Pingback: kertvbs.webgarden.com

 6. Pingback: https://derkuy.timeblog.net/45076032/key-pieces-of-online-pharmacies

 7. Pingback: canadian drug

 8. Pingback: canada rx

 9. Pingback: https://gwertvb.mystrikingly.com/

 10. Pingback: canadian pharmacy no prescription

 11. Pingback: https://graph.org/The-Way-To-Get-Health-Care-At-Home-During-COVID-19---Health--Fitness-04-07

 12. Pingback: chubo3.wixsite.comcanadian-pharmacypostwhat-parents-must-find-out-about-kids-and-covid-19

 13. Pingback: https://canadian-pharmacies0.yolasite.com/

 14. Pingback: https://pharmacy-online.yolasite.com/

 15. Pingback: canada pharmacies online

 16. Pingback: https://seketu.gonevis.com/high-10-tips-with-order-medicine-online-1/

 17. Pingback: site128620615.fo.team

 18. Pingback: https://625a9a98d5fa7.site123.me/blog/age-dependence-of-healthcare-interventions-for-covid-19-in-ontario-canada

 19. Pingback: hernswe.gonevis.comscientists-model-true-prevalence-of-covid-19-throughout-pandemic

 20. Pingback: selomns.gonevis.coma-modified-age-structured-sir-model-for-covid-19-type-viruses

 21. Pingback: https://fwervs.gumroad.com/

 22. Pingback: buy cialis pills online

 23. Pingback: sasnd0.wixsite.comcialispostimpotent-victims-can-now-cheer-up-try-generic-tadalafil-men-health

 24. Pingback: 626106aa4da69.site123.meblognew-step-by-step-roadmap-for-tadalafil-5mg

 25. Pingback: buy cheap cialis on line

 26. Pingback: https://hsoybn.estranky.sk/clanky/tadalafil-from-india-vs-brand-cialis---sexual-health.html

 27. Pingback: buy cialis online

 28. Pingback: buy tadalafil pills

 29. Pingback: buy cialis cheap

 30. Pingback: buy cialis online safely

 31. Pingback: ghswed.wordpress.com20220427he-final-word-information-to-online-pharmacies

 32. Pingback: https://kerbgsw.mystrikingly.com/

 33. Pingback: cialis from canada

 34. Pingback: https://kewertyn.wordpress.com/2022/04/27/expect-more-virtual-house-calls-out-of-your-doctor-thanks-to-telehealth-revolution/

 35. Pingback: https://kerbiss.wordpress.com/2022/04/27/14/

 36. Pingback: canadian pharmacies that are legit

 37. Pingback: https://sernert.estranky.sk/clanky/confidential-information-on-online-pharmacies.html

 38. Pingback: canada pharmacies online prescriptions

 39. Pingback: 626f977eb31c9.site123.mebloghow-google-is-changing-how-we-approach-online-order-medicine-1

 40. Pingback: canadian-pharmaceuticals-online.yolasite.com

 41. Pingback: online-pharmacies0.yolasite.com

 42. Pingback: https://6270e49a4db60.site123.me/blog/the-untold-secret-to-mastering-aspirin-in-just-7-days-1

 43. Pingback: most reliable canadian pharmacies

 44. Pingback: https://kertyun.flazio.com/

 45. Pingback: https://kerntyas.gonevis.com/the-mafia-guide-to-online-pharmacies/

 46. Pingback: https://kerbnt.flazio.com/

 47. Pingback: canadian drugstore

 48. Pingback: highest rated canadian pharmacies

 49. Pingback: safe canadian online pharmacies

 50. Pingback: online pharmacy canada

 51. Pingback: sekyuna.gonevis.comthree-step-guidelines-for-online-pharmacies

 52. Pingback: https://gewrt.usluga.me/

 53. Pingback: pharmacy-online.webflow.io

 54. Pingback: canadian rx

 55. Pingback: https://site273035107.fo.team/

 56. Pingback: northwestpharmacy

 57. Pingback: site561571227.fo.team

 58. Pingback: https://site102906154.fo.team/

 59. Pingback: hekluy.ucraft.site

 60. Pingback: kawsear.fwscheckout.com

 61. Pingback: hertnsd.nethouse.ru

 62. Pingback: uertbx.livejournal.com402.html

 63. Pingback: buy viagra now

 64. Pingback: avuiom.sellfy.store

 65. Pingback: pharmacies.bigcartel.com

 66. Pingback: https://kwersd.mystrikingly.com/

 67. Pingback: https://gewsd.estranky.sk/clanky/drugstore-online.html

 68. Pingback: no 1 canadian pharcharmy online

 69. Pingback: canadian drug

 70. Pingback: buy viagra online usa

 71. Pingback: http://aonubs.website2.me/

 72. Pingback: dkyubn.bizwebs.com

 73. Pingback: asebg.bigcartel.comcanadian-pharmacy

 74. Pingback: https://medicine-online.estranky.sk/clanky/understand-covid-19-and-know-the-tricks-to-avoid-it-from-spreading-----medical-services.html

 75. Pingback: disvaiza.mystrikingly.com

 76. Pingback: https://swenqw.company.site/

 77. Pingback: https://kewburet.wordpress.com/2022/04/27/how-to-keep-your-workers-healthy-during-covid-19-health-regulations/

 78. Pingback: kaswesa.nethouse.ru

 79. Pingback: 628f789e5ce03.site123.meblogwhat-everybody-else-does-when-it-comes-to-canadian-pharmacies

 80. Pingback: canadian online pharmacy

 81. Pingback: Canadian Pharmacy USA

 82. Pingback: northwestpharmacy

 83. Pingback: https://hub.docker.com/r/gserv/pharmacies

 84. Pingback: https://hertb.mystrikingly.com/

 85. Pingback: canada drugs

 86. Pingback: canadian prescriptions online

 87. Pingback: https://ksorvb.estranky.sk/clanky/why-online-pharmacies-is-good-friend-to-small-business.html

 88. Pingback: gevcaf.estranky.czclankysafe-canadian-online-pharmacies.html

 89. Pingback: canadian online pharmacy

 90. Pingback: canadian rx

 91. Pingback: canadian pharmaceuticals online

 92. Pingback: https://kwsde.zombeek.cz/

 93. Pingback: heklrs.wordpress.com20220614canadian-government-approved-pharmacies

 94. Pingback: https://iercvsw.wordpress.com/2022/06/14/canadian-pharmacies-the-fitting-manner/

 95. Pingback: site955305180.fo.team

 96. Pingback: http://site841934642.fo.team/

 97. Pingback: https://62b2f636ecec4.site123.me/blog/canadian-pharmaceuticals-online

 98. Pingback: canadian drugstore

 99. Pingback: https://thefencefilm.co.uk/community/profile/hswlux/

 100. Pingback: https://anewearthmovement.org/community/profile/mefug/

 101. Pingback: http://sandbox.autoatlantic.com/community/profile/kawxvb/

 102. Pingback: canada pharmacies

 103. Pingback: herbsd.iwopop.com

 104. Pingback: kawerf.iwopop.com

 105. Pingback: www.reddit.comuserdotijezocomments9xlg6gonline_pharmacies

 106. Pingback: canada viagra

 107. Pingback: https://www.formlets.com/forms/tH7aROl1ugDpCHqB/

 108. Pingback: buy viagra 25mg

 109. Pingback: www.formlets.comformsv7CoE3An9poMtRwF

 110. Pingback: cialis.iwopop.com

 111. Pingback: https://pharmaceuticals.teachable.com/

 112. Pingback: http://lsdevs.iwopop.com/

 113. Pingback: hub.docker.comrepositorydockercanadianpharmacyspharmacies_in_canada_shipping_to_usa

 114. Pingback: https://canadianpharmacy.teachable.com/

 115. Pingback: agrtyh.micro.blog

 116. Pingback: best canadian pharmacy

 117. Pingback: https://www.artstation.com/pharmacies

 118. Pingback: best canadian mail order pharmacies

 119. Pingback: canadian pharmacy uk delivery

 120. Pingback: kaswes.proweb.cz

 121. Pingback: kvqtig.zombeek.cz

 122. Pingback: online drug store

 123. Pingback: buy viagra online usa

 124. Pingback: safe canadian online pharmacies

 125. Pingback: canadian pharmacy meds

 126. Pingback: gswera.livejournal.com385.html

 127. Pingback: northwest pharmacy canada

 128. Pingback: https://azuvh4.wixsite.com/pharmaceuticals-onli/post/london-drugs-canada

 129. Pingback: hub.docker.comrpharmaciesonline

 130. Pingback: www.formlets.comformsN2BtJ3kPeJ3KclCw

 131. Pingback: Canadian Pharmacy USA

 132. Pingback: hkwerf.micro.blog

 133. Pingback: my.desktopnexus.comCanadian-pharmaciesjournalsafe-canadian-online-pharmacies-38571

 134. Pingback: canada pharmacy online

 135. Pingback: canadadrugs

 136. Pingback: https://kawerc.proweb.cz/

 137. Pingback: https://pedrew.zombeek.cz/

 138. Pingback: cialis canadian pharmacy

 139. Pingback: https://londondrugscanada.bigcartel.com/london-drugs

 140. Pingback: https://canadapharmacy.teachable.com/

 141. Pingback: canadian government approved pharmacies

 142. Pingback: swebas.livejournal.com359.html

 143. Pingback: canadian pharmacies

 144. Pingback: buy viagra online usa

 145. Pingback: https://my.desktopnexus.com/kawemn/journal/pharmaceuticals-online-australia-38678/

 146. Pingback: https://www.divephotoguide.com/user/drugs

 147. Pingback: canada viagra

 148. Pingback: canadian drug

 149. Pingback: top rated online canadian pharmacies

 150. Pingback: https://kawers.micro.blog/

 151. Pingback: mewser.mystrikingly.com

 152. Pingback: buy cialis online us pharmacy

 153. Pingback: https://alewrt.flazio.com/

 154. Pingback: https://buycialisonline.fo.team/

 155. Pingback: https://laswert.wordpress.com/

 156. Pingback: kasheras.livejournal.com283.html

 157. Pingback: https://kwxcva.estranky.cz/clanky/cialis-20-mg.html

 158. Pingback: https://tadalafil20mg.proweb.cz/

 159. Pingback: owzpkg.zombeek.cz

 160. Pingback: lasweb.iwopop.com

 161. Pingback: https://buycialisonline.bigcartel.com/cialis-without-a-doctor-prescription

 162. Pingback: buycialisonline.teachable.com

 163. Pingback: https://kalwer.micro.blog/

 164. Pingback: https://my.desktopnexus.com/Buycialis/journal/cialis-without-a-doctor-prescription-38780/

 165. Pingback: https://www.divephotoguide.com/user/buycialisonline

 166. Pingback: https://hub.docker.com/r/tadalafil/20mg

 167. Pingback: buy cheap cialis coupon

 168. Pingback: buy cialis online cheap

 169. Pingback: https://www.formlets.com/forms/fpN4Ll8AEnDHBAkr/

Comments are closed.