Tương Lai Phật Giáo Vn Hải Ngoại Về Đâu???

Ngồi nghĩ Phật Giáo ở hải ngoại cũng buồn cười, mà ngay như trong nước cũng 0 khác mấy…

Xây chùa thành trend, thành mode, nối nhau bắt chước làm…

Trước đây thì các chùa chạy show, bỏ 10-20 ngàn USD để mướn ca sĩ hát, gây quỹ hầu cất chùa lớn… Người đến để xem ca sĩ hát là chính, còn Phật thì quên qua một bên. Khi họ tham dự thì bày ra đấu giá, giúp cho Phật tử tu bồi Bản Ngã, bỏ tiền ra giành giật món đồ xem ai ủng hộ nhiều hơn!!! Thế nhưng thuyết Pháp thì bảo người ta là “tu thì phải diệt trừ Bản Ngã, buông bỏ, phải bố thí…”. Các thầy cho đó là phương tiện độ sinh, để xây chua cho to, để Phật tử có chỗ ngồi…

Thế rồi các thầy trở thành ông bầu chạy show, từ hòa thượng xuống đến thượng tọa; các chương trình của chùa trở thành nơi đấu giá, biến nơi thanh tịnh giống như đấu trường kinh doanh…

Chưa hết, giờ với sự tiến bộ của thiên niên kỷ mới, chùa càng đắt tiền thì các hệ thống chữa lửa càng nhạy bén. Do đó, chùa càng mới thì 0 thể đốt nhang trong chùa vì sẽ bị báo động inh ỏi, nên phải đốt nhang ngoài chùa. Chùa để các lư hương ngoài chùa, bá tánh đến thì đứng ở ngoài đốt nhang…

Đã nhiều năm tôi hiếm khi đi chùa, Tết này tôi đến chùa thấy thế đã chán, nhưng lại nghe các thầy trong chùa ra rả kêu mọi người ủng hộ vì: “mái chùa che chở hồn dân tộc”… Cái này mới làm tôi chán hơn nữa. Ở đây tôi 0 nói đến vấn đề đốt nhang là ĐÚNG hay SAI!!! Vấn đề ở chỗ mái chùa che chở hồn dân tộc… mà hồn dân tộc ở ngay chỗ thắp nhang trước tượng Phật, trong chùa!!!

Đành rằng đa số Phật tử u mê ám chướng, nghĩ rằng khi đốt nhang cúng Phật phải đốt cả bó, nhưng đó cũng do các thầy 0 giáo hóa kỹ ngay từ đầu cho họ biết tu Phật là Tu Tâm chứ không phải Tu cái Chùa hay tu nhang mà ra. Bởi vì thầy Tu Chùa Lớn thì chúng con xin Tu Nhang Nhiều…

Tóm lại, hồn dân tộc là được thắp nhang trong chùa nay bị đánh mất, giờ hồn dân tộc nằm ngoài chùa, vì sợ đốt nhang trong chùa bị báo động thì còn kêu gọi quyên góp làm gì nữa??? Vậy là các thầy lập chùa to có hệ thống báo động và “hồn dân tộc” là sợ cháy Chùa và để nằm ở ngoài chùa, xin hỏi các thầy vì Cái Chùa của mình là chính hay vì “hồn dân tộc” là chính???

Thế nhưng, cũng như vấn đề chùa chạy show, chùa bán đấu giá… chùa không cho Phật tử đốt nhang trong chùa đều là những hành động và tâm sai lầm của các thầy hay các hòa thượng ở trên cao, lấy Chùa làm sự thành tựu Đạo Nghiệp làm chính, chứ 0 phải là tu chứng. (Cái này thì Đức Phật đã biết trước và nói trước rõ ràng như vậy hết rồi)!!! Như vậy dần dần tất cả các Chùa mới cũng sẽ 0 cho đốt nhang nữa… Nếu Phật tử cứ u mê ám chướng 0 cho đó là vấn đề thì Phật Giáo suy tàn là chuyện đương nhiên. Ở trên làm bậy thì ở dưới biết cái gì mà tu???!!! Xin hỏi ngày xưa các Ngài tu đắc Đạo có ai phải đi làm những việc như các vị thời nay 0???!!!

Ngay như thời nay, Thầy Huyền Diệu ở tuốt bên Ấn Độ nghèo khổ đến mức nào vẫn xây được Chùa bình thường. Có cần chạy show, đấu giá… gì đâu???!!! Các thầy cứ tu Đắc Đạo, ở đâu 0 có người đến phát tâm xây chùa cho, cần gì phải kêu gọi cho mệt!!!

Dĩ nhiên, đã nhiều năm tôi 0 muốn nói, nhưng xem ra càng lúc càng tệ mà bất đắc dĩ phải nói ra!!!

Tác giả bài viết: Thầy Hoàng Quý Sơn